ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้า และสามัคคีธรรม ร่วมกันรับใช้ถวายพระเกียรติ และเสริมสร้างชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ..หากท่านกำลังหาบ้านฝ่ายจิตวิญญาณ มาร่วมนมัสการกับเรานะคะ.. ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอวยพระพร..

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บรรยากาศคริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์

ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์ พบกับบรรยากาศโบสถ์และพี่น้องของเรา..วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คริสต์มาสกับโรงเรียนวัดกะสังข์

ขอบคุณพระเจ้า และขอขอบคุณโครงการเรารักเด็กไทย ที่มอบกล่องของขวัญสะมาริตันให้ ในวันนี้ 10.00-12.00 น.พี่น้องคริสตจักรอยุธยาจัดคริสตมาสที่ ร.ร.วัดกะสังข์

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผู้ต้อนรับพระคริสต์ อาทิตย์ 12 ตุลาคม 2014

คริสตจักรอยุธยาแบ๊บติสต์ ขอแสดงความยินดีมีผู้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด..